AUSMA

AUSMA-4-1024x724
Muzikāls vingrošanas raidījums

VIENĀ RITMĀ

Muzikālais vingrošanas raidījums visām sabiedrības grupām.

SKATĪTIES

       Garums                                    15 minūtes

     Sēriju skaits sezonā                12 līdz 24

     Nofilmēto sezonu skaits        2

     Auditorija                                  0+ gadi

     Režisore                                    Marta Selecka

     Fizioterapeites                        Līga Līdumniece-Šulce,
                                                        Sandija Bergmane   

     Vadītāji                                     sabiedrībā zināmas personības

     Mūzika                                      pianisti un komponisti

     Raidījums redzams                LTV1, LSM